Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu Üyeleri:

Başkan: Prof. Dr. Fatma Gül Şener (Hacettepe Üniversitesi )

Genel sekreter: Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu ( Ankara Üniversitesi)

Üye: Prof. Dr. Mehtap Malkoç (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

Üye: Prof. Dr. Sultan Taşcı  (Erciyes Üniversitesi)

Üye: Prof. Dr. Mine Gülden Polat (Marmara Üniversitesi)

Üye: Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez (Selçuk Üniversitesi)

Üye: Prof. Dr. Sevinç Yücecan (Yakın Doğu Üniversitesi)

Onursal Başkan: Prof.Dr.Sibel Aksu Yıldırım (Hacettepe Üniversitesi)