vacances scolaires

SABDEK

SABDEK toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

ministère de l'education nationale

8.SABDEK Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mart 2018 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Samir GÜLAHMEDOV ve arkadaşlarının sunduğu müzik dinletisi eşliğinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu BAYAR, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül ŞENER ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur HARMANDAR’ın açılış konuşmaları ile başladı.
8.SABDEK toplantısının MSKU Sağlık Bilimleri Fakültesi oturumu Fakülte Dekanı Prof. Dr. Banu BAYAR’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Bu oturumda Dr. Öğr. Üyesi Züleyha SEKİ, MSKU Sağlık Bilimleri Fakültesinde bulunan Bölümler hakkında bilgiler verdikten sonra mesleki uygulamalar ve stajlar ile ilgili yaşadıkları problemlerden bahsetti. Prof. Dr. Banu BAYAR da MSKU Sağlık Bilimleri Fakültesinin gelişme aşamaları, mevcut durumu ve yaşanan problemler ile çözüm önerilerinden söz etti.
8.SABDEK toplantısının öğleden sonraki ilk oturumu SABDEK Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül ŞENER’in moderatörlüğü ile ilk dönem SABDEK Başkanı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM’ın, SABDEK Özdeğerlendirme Raporunu sunmasıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM konuşmasında SABDEK’in kuruluşundan bugüne yapılanların ayrıntılı sunumunu yapmıştır. Özellikle ÇEP’lerin hazırlanması ve ÜAK tarafından kabul edilmesine kadar aşılan problemler, gerçekleştirilen çalışmalar ve bu sonuçlara ulaşmada katkı sağlayan tüm hocalarımız ve gruplardan bahsedilmiş; katkısı olan tüm hocalarımıza teşekkür edilmiştir.
8.SABDEK toplantısının öğleden sonraki ikinci oturumunda Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN’ın moderatörlüğünde SABDEK Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI, ÇEP’lerin müfredata entegre edilmesi ve öneriler ile ilgili sunumu yapmıştır. Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi özelinde ÇEP’lerin uygulanması ile ilgili çalışmalarından örnekler vererek entegrasyon sürecinin getirdikleri ve beklentilerini aktarmışlardır.
8.SABDEK toplantısının öğleden sonraki üçüncü oturumunda seçimli SABDEK Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Seçimli toplantının Divan Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN yapmış ve SABDEK Yönergesine uygun olarak SABDEK Yürütme Kuruluna beş üye seçilmiştir. Yönerge gereği mevcut başkan Prof. Dr. Fatma GÜL ŞENER ile Prof. Dr. Gülden POLAT seçime katılmadan Yürütme Kurulu Üyesi olmuşlardır. Seçimde Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN, Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ, Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ tekrar; tables de multiplication à imprimer gratuitement Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT ile Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN yeni aday olarak seçime katılmışlardır. Seçim sonucunda Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN, Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ, Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ ve Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT SABDEK Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir. Daha sonra Yürütme Kuruluna seçilen üyeler arasından Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI’nın SABDEK Yönergesine göre SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı olarak seçildiği bildirilmiştir.
8.SABDEK Genel Kurul Toplantısının ikinci günü ilk oturumunda Prof. Dr. Gülden POLAT’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ program amaçları, yeterlilikleri ve asgari ölçütlerin belirlenmesi ile ilgili sunum yapmıştır. İkinci oturumda YÖK tarafından tescil edilen Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) ve çalışmaları hakkında ilk dönem SABAK Başkanı Prof. Dr. Aydan GENÇ ile Doç. Dr. Özlem Ülger tarafından bilgi paylaşımı yapılmıştır.
SABDEK Genel Kurul Toplantısı’na 38 dekan ve 20 dekan yardımcısının katılımı ile 58 fakülte düzeyinde temsiliyet olmuş, diğer katılımcılar ile birlikte toplamda 79 kişinin katılımı sağlanmıştır.
SABDEK üyelerini oluşturan dekanların katılımı ile toplantının ikinci gününde gerçekleştirilen Genel Kurul’da, 9. SABDEK toplantısının 2018 yılı Aralık ayı içinde Yeditepe ve Marmara Üniversiteleri ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmasına karar verilmiştir.

SABDEK toplantısı Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde 17-18 Kasım tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

7.SABDEK Genel Kurul Toplantısı, Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemalettin Salonu’nda düzenlenen bir müzik dinletisi eşliğinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gül Şener, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu açılış konuşmasında; Sağlık Bilimleri Fakülteleri sayılarındaki son yıllardaki fakülte, kontenjan ve öğrenci sayılarını vererek büyümedeki artışa dikkat çekmiş, SABDEK’in temel amacının hacimsel artışa karşılık niteliğin arttırılarak, eğitimin, mezunların ve sağlık bilimleri çıktılarının tamamen kalite odaklı gelişimiyle ilgili çalışmalarına sahip çıkılması olduğunu ifade etmiştir. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan konuşmasında; SABDEK’e ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, toplantıdan çıkan sonuçların Yükseköğretim Kurulu’na sunulmasının sağlıklı olacağını düşündüğünü ifade etmiştir. SABDEK Yürütme Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül Şener açılış konuşmasında; SABDEK kurulduğundan beri gerçekleştirdikleri çalışmalardan söz ederek önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmaları açıklamış, toplantıdan ortaya çıkacak sonuçların da Yükseköğretim Kurulu’na sunulacağını ifade etmiştir. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ev sahipliklerinde 7.’si gerçekleştirilen SABDEK Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin olarak, toplantı boyunca elde edilecek sonuçlar, tartışmalar ve oluşturulan çıktıların sağlık sistemine her zaman olduğu gibi bugün de katkı sağlayacağına inandığını, iki gün sürecek çalışmalarda da Gazi Üniversitesi olarak sıcak ortamı olan bir misafirperverlik sunmaya gayret edeceklerini, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtmiştir.

7.SABDEK toplantısının öğleden sonraki oturumuna katılan Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmasında; yeni yükseköğretim sistemi yaklaşımlarından bahsederek, misyon farklılaşması, ihtisaslaşma, rekabet odaklı olma ve kurumsal özerklik ile araştırma üniversitelerinin amaçları konularında açıklamalarda bulunmuştur. Öğleden sonraki aynı oturumda konuşma yapan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da konuşmasında; yükseköğretimde alanındaki kalite çalışmalarındaki güncel gelişmelere ilişkin bilgi vermiştir.

7.SABDEK Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci gününe YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan katılmış ve halen YÖK’de sağlık bilimleri alanında sürdürülen denklik çalışmaları, yeni oluşturulan yönerge ve uygulama çalışmaları hakkında bilgi vermiştir.

Toplantıda Sağlık Bilimlerinde Denklik, Yönergeler ve Uygulama Süreçleri, Yükseköğretim Alanında Güncel Gelişmeler, Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Öz değerlendirme Süreci, Sağlık Bilimleri Araştırmalarında Etik ve Hukuk Uygulamaları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Güncel Sorunlar konulu 5 farklı konuda oturum düzenlenmiş, bu oturumlarda öğretim üyeleri sunumlar yapmışlardır. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakülteleri içerisindeki bölümlerin akreditasyonu için kurulan ve halen YÖK’e başvurusunun sonuçlandırılmasını bekleyen Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) ve çalışmaları hakkında da Dernek Başkanı Doç. Dr. Özlem Ülger tarafından bilgi paylaşımı yapılmıştır. 7. SABDEK Genel Kurul Toplantısı’na 54 dekan ve 12 dekan yardımcısının katılımı ile 66 fakülte düzeyinde temsiliyet olmuş, diğer katılımcılar ile birlikte toplamda 96 kişi katılımı sağlanmıştır.

SABDEK üyelerini oluşturan dekanların katılımı ile toplantının ikinci gününde gerçekleştirilen Genel Kurul’da, SABDEK Dönem Başkanı Prof. Dr. Gül Şener tarafından SABDEK tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen önemli çalışmaların kısa bir özeti aktarılmış, genel sorunlar tartışılmış, öneriler alınmış, nihayetinde de kurulacak bir komisyon aracılığı ile YÖK’e 100/2000 yeni doktora burs alanları önerilmesi ve 8. SABDEK toplantısının 2018 yılında Mart ayı sonunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına oylanarak karar verilmiştir.

professeurs

SABDEK toplantısı Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

6.SABDEK Dekanlar Konseyi toplantısı Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatih Demirci, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gül Şener, SABDEK Onursal Başkanı Prof.Dr. Sibel Aksu Yıldırım ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, konuşmasında SABDEK’e ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, bu tür oluşumların tıp ve sağlık alanlarında daha oturmuş kararların ortaya çıkması açısından önem taşıdığını, özellikle vakıf üniversitelerinin sayılarındaki artışa bağlı olarak anabilim allarının sayısında da artış gözlemlendiğini; bu kuruluşların bu tür sivil kurumlar tarafından olgunlaştırılması gerektiğini ve bu tür komisyonlardan çıkan sonuçların da Yükseköğretim Kuruluna sunulmasının daha sağlıklı olacağını düşündüğünü ifade etmiştir.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Fatih Demirci’de ev sahipliklerinde 6’ncısı gerçekleştirilen SABDEK’e ilişkin olarak, Çalıştay boyunca elde edilecek sonuçlar, tartışmalar ve oluşturulan çıktıların sağlık sistemine her zaman olduğu gibi bugün de katkı sağlayacağına inandığını; iki gün sürecek çalışmalarda da Anadolu Üniversitesi olarak sıcak bir ortam ve güzel bir misafirperverlik sunmaya gayret edeceklerini, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtmiştir. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin üniversitelerde giderek yaygınlaştığına ve sayısal olarak da artmaya devam ettiğine değinen SABDEK Onursal Başkanı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ise, açış konuşmasında son 5 yılda sadece fakülte sayısının değil, kontenjan ve öğrenci sayılarının da giderek arttığını; hacimsel büyümenin iyi görülse de bu büyümeyle birlikte sorunların da giderek arttığını, SABDEK temel amacının bu hacimsel artışa karşılık niteliğin arttırılarak, eğitimin, mezunların ve sağlık bilimleri çıktılarının tamamen kalite odaklı gelişimiyle ilgili çalışmalarına sahip çıkılması olduğunu ifade etmiştir. SABDEK’in kuruluşu ve geldikleri nokta hakkında katılımcıları bilgilendiren SABDEK Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül Şener, açılış konuşmasında gerçekleştirdikleri çalışmalar için harcanan emeklerden söz ederek önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmaları açıklamış, yapılacak Çalıştaydan ortaya çıkacak sonuçların da Yükseköğretim Kurulu’na sunulacağının altını çizmiştir.
SABDEK Toplantısının ilk oturumunda Açıköğretim Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Güney tarafından Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemi ve uzaktan eğitim olanakları 40’dan fazla devlet ve vakıf üniversitesinden katılan dekan ve yardımcıları ile birlikte yaklaşık 90 sağlık bilimleri mensubuna tanıtılmıştır.
İki gün süren yoğun toplantının ikinci gününde yapılan Çalıştay, sağlık bilimleri alandaki güncel değerlendirmeler, eğitim-öğretim, uygulamaları ve özellikle mesleki ders uygulamaları ve stajlar konusunda gerçekleştirmiştir. Çalıştayın ikinci gününe YÖK Başkan Vekili Sayın Prof.Dr.Safa Kapıcıoğlu ile Afyon Kocatepe Rektörü ve ÜAK Tıp ve Sağlık Konseyi Başkanı Prof.Dr. Mustafa Solak katılmış; Çalıştay gündem konusu olarak belirlenmiş olan mesleki uygulama dersleri konusunda ki açıklamaları ile konseye önemli katkı sağlamışlardır.
Toplantı kapsamında; alana özel hazırlanan ÇEP, alanlara özgü hazırlanan asgari ölçütler, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de katılan toplam dekan ve dekan vekilleri tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca, toplantı kapsamında Sağlık Bilimleri Akreditasyon Derneği’nin (SABAK) çalışmalarını içeren bir sunum da gerçekleştirilmiştir. 7. SABDEK toplantısının 17-18 Kasım 2017 tarihinde Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verilmiştir.
Çalıştayın sosyal programı Cumartesi öğleden sonra Yunus Emre Kampüsü’ndeki Çibörek ikramının akabinde, Anadolu Üniversitesi 4. Kampüsü olan Türk Dünyası ve Sazova Bilim ve Kültür Parkı ziyareti ile tamamlanmıştır.

éducateurs

SABDEK Toplantısı Duyurusu

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi’nin 5. toplantısı 21-22 Ekim 2016 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Gazimağusa’da düzenlenecektir. Davet mektubu ve toplantı programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KONUŞMACILAR
SANKO Üniversitesi’nde iki gün süren toplantıda, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethiye Erdil, SABDEK Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sultan Taşçı, İstihdam Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Aliye Mavili, Altyapı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, AR-GE ve Yayım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Gülden Polat ve Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Yüksel Kavak sunum yaptı.

Toplantı bitiminde, SABDEK Başkanı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Akbayrak’a organizasyon için teşekkür ederek, çiçek sundu.

Anı fotoğrafı çekilmesinin ardından toplantıya katılan yaklaşık 50 bilim insanı, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Gaziantep Kültürünü tanıtmaya yönelik bir programla tarihi ve kültürel mekanları gezme fırsatı buldu.

SABDEK Toplantısı Duyuru

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi’nin 4. toplantısı 28-29 Nisan 2016 tarihinde Trabzon’da düzenlenecektir. Davet mektubu ve toplantı programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) Toplantısı Gaziantep’te Gerçekleştirildi

SANKO Üniversitesi, 3’ncü Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) Toplantısına ev sahipliği yaptı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, bu toplantıyı düzenlemekten dolayı mutluluğun ötesinde gururlu olduklarını söyledi.

SABDEK Toplantısını iki nedenle Gaziantep’te yapmak istediklerini belirten Prof. Dr. Sınav, “Birincisi, sizlerin, sağlık bilimlerinin üst düzey yöneticilerinin SANKO Üniversitesi’ni tanımalarını istedik. Çünkü tematik bir tıp bilimleri üniversitesiyiz. Bizim işimiz sağlık profesyonelleri yetiştirmek ve sağlık konusunda bilim üretmek” dedi.

“İkincisi de, sağlık bilimleri disiplinlerinde eğitim stratejileri geliştiren konseye katkı sağlamak, daha güncel eğitim politikaları ve müfredatlar hazırlanmasında birikimlerimizi paylaşmak istedik” diyen Prof. Dr. Sınav, toplantının başarılı geçmesini dileyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Akbayrak ise Sağlık Bilimleri Fakülteleri arasındaki işbirliğinin artırılarak, iletişimin daha da güçlendirilmesi adına düzenlenen bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve birbirinden değerli akademisyenleri Gazi Kentte ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını kaydetti.

SABDEK Başkanı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım da, SABDEK toplantılarına gönüllülükle katılım gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, “AR-GE ve Yayım, Eğitim ve İstihdam, olmak üzere 4 komisyonla yapılandırmayı sürdürüyoruz. Türkiye ve Kıbrıs’taki yönergelerle çalışıyoruz. Bunların bizim kurumsallaşmamızın denge taşları olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) Toplantısı Girne’de Gerçekleştirildi

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi’nin ikinci genel toplantısı 29-30 Haziran 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, YÖK Başkan vekili Sayın Prof. Dr. Safa Kapucuoğlu, UAK Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Solak ve Kuzey Kıbrıs YÖDAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un da katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış bölümünde konuşma yapan SABDEK Başkanı Sayın Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sayıları hızla artan Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ortak bir platformda buluşmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Toplantının gündemi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yıldırım, iki gün süresince, SABDEK çalışma gruplarının oluşturulması, stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması ve Sağlık Bilimlerinde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon konularında yoğun bir çalışma temposunun sürdürüleceğini belirtti.

Açılış konuşmasında Sayın YÖK Başkan Vekili Safa Kapucuoğlu, sağlık eğitiminin özellikle uygulama ağırlıklı olması sebebiyle uygulama ve laboratuvar ortamlarının çok önemli olduğunu, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulumunun bu standartlardan taviz verilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini savunduğunu ifade etti. Ayrıca, hazırlanmış olan Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi taslağına yönelik üniversitelerimizin görüşlerinin taslağın olgunlaşmasında ve netlik kazanmasında büyük rol oynayacağını, bu taslak çerçevesinde oluşturulan kurulların toplantılarında alınacak kararların YÖK genel kurulu ile eş zamanlı olarak kamu oyu ile paylaşılacağını belirtti. Bu konuya verilen önemin Türk Yüksek öğretiminde kaliteyi artırmanın yanı sıra başka ülkelere de örnek olma olduğunu, çatışmaların ve savaşların çepeçevre sarıldığı durumda silahlar yerine sağlık ve eğitimin öne çıkmasının ve insanlara bu yönde ulaşmanın daha önemli olduğunu, ayrıca bu alanda yapılan çalışmaların bu coğrafyada barışı getireceğini de dilediğini belirtti.

Toplantı kapsamında; SABDEK ve SABDEK çalışma grupları yönergesi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan 22 Dekan tarafından oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, bu toplantı kapsamında Sağlık Bilimleri Akreditasyon Derneği’nin geçici yönetim kurulunun yaptığı çalışmalarını içeren bir oturum ve stratejik planlama çalıştayı gerçekleştirildi. 3. SABDEK toplantısının ise 6-7 Kasım 2015 tarihinde Gaziantep Sanko Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) Toplantısı Gaziantep’te Gerçekleştirildi

SANKO Üniversitesi, 3’ncü Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) Toplantısına ev sahipliği yaptı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, bu toplantıyı düzenlemekten dolayı mutluluğun ötesinde gururlu olduklarını söyledi.

SABDEK Toplantısını iki nedenle Gaziantep’te yapmak istediklerini belirten Prof. Dr. Sınav, “Birincisi, sizlerin, sağlık bilimlerinin üst düzey yöneticilerinin SANKO Üniversitesi’ni tanımalarını istedik. Çünkü tematik bir tıp bilimleri üniversitesiyiz. Bizim işimiz sağlık profesyonelleri yetiştirmek ve sağlık konusunda bilim üretmek” dedi.

“İkincisi de, sağlık bilimleri disiplinlerinde eğitim stratejileri geliştiren konseye katkı sağlamak, daha güncel eğitim politikaları ve müfredatlar hazırlanmasında birikimlerimizi paylaşmak istedik” diyen Prof. Dr. Sınav, toplantının başarılı geçmesini dileyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Akbayrak ise Sağlık Bilimleri Fakülteleri arasındaki işbirliğinin artırılarak, iletişimin daha da güçlendirilmesi adına düzenlenen bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve birbirinden değerli akademisyenleri Gazi Kentte ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını kaydetti.

SABDEK Başkanı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım da, SABDEK toplantılarına gönüllülükle katılım gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, “AR-GE ve Yayım, Eğitim ve İstihdam, olmak üzere 4 komisyonla yapılandırmayı sürdürüyoruz. Türkiye ve Kıbrıs’taki yönergelerle çalışıyoruz. Bunların bizim kurumsallaşmamızın denge taşları olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

KONUŞMACILAR
SANKO Üniversitesi’nde iki gün süren toplantıda, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethiye Erdil, SABDEK Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sultan Taşçı, İstihdam Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Aliye Mavili, Altyapı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, AR-GE ve Yayım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Gülden Polat ve Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Yüksel Kavak sunum yaptı.

Toplantı bitiminde, SABDEK Başkanı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Akbayrak’a organizasyon için teşekkür ederek, çiçek sundu.

Anı fotoğrafı çekilmesinin ardından toplantıya katılan yaklaşık 50 bilim insanı, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Gaziantep Kültürünü tanıtmaya yönelik bir programla tarihi ve kültürel mekanları gezme fırsatı buldu.

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) Toplantısı Girne’de Gerçekleştirild

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi’nin ikinci genel toplantısı 29-30 Haziran 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, YÖK Başkan vekili Sayın Prof. Dr. Safa Kapucuoğlu, UAK Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Solak ve Kuzey Kıbrıs YÖDAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un da katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış bölümünde konuşma yapan SABDEK Başkanı Sayın Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sayıları hızla artan Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ortak bir platformda buluşmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Toplantının gündemi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yıldırım, iki gün süresince, SABDEK çalışma gruplarının oluşturulması, stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması ve Sağlık Bilimlerinde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon konularında yoğun bir çalışma temposunun sürdürüleceğini belirtti.

Açılış konuşmasında Sayın YÖK Başkan Vekili Safa Kapucuoğlu, sağlık eğitiminin özellikle uygulama ağırlıklı olması sebebiyle uygulama ve laboratuvar ortamlarının çok önemli olduğunu, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulumunun bu standartlardan taviz verilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini savunduğunu ifade etti. Ayrıca, hazırlanmış olan Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi taslağına yönelik üniversitelerimizin görüşlerinin taslağın olgunlaşmasında ve netlik kazanmasında büyük rol oynayacağını, bu taslak çerçevesinde oluşturulan kurulların toplantılarında alınacak kararların YÖK genel kurulu ile eş zamanlı olarak kamu oyu ile paylaşılacağını belirtti. Bu konuya verilen önemin Türk Yüksek öğretiminde kaliteyi artırmanın yanı sıra başka ülkelere de örnek olma olduğunu, çatışmaların ve savaşların çepeçevre sarıldığı durumda silahlar yerine sağlık ve eğitimin öne çıkmasının ve insanlara bu yönde ulaşmanın daha önemli olduğunu, ayrıca bu alanda yapılan çalışmaların bu coğrafyada barışı getireceğini de dilediğini belirtti.

Toplantı kapsamında; SABDEK ve SABDEK çalışma grupları yönergesi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan 22 Dekan tarafından oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, bu toplantı kapsamında Sağlık Bilimleri Akreditasyon Derneği’nin geçici yönetim kurulunun yaptığı çalışmalarını içeren bir oturum ve stratejik planlama çalıştayı gerçekleştirildi. 3. SABDEK toplantısının ise 6-7 Kasım 2015 tarihinde Gaziantep Sanko Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlar Konseyi (SABDEK) Kuruldu

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde Ankara’da buluştu.

salle de classe

Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen Birinci Değerlendirme toplantısı, 15’i devlet ve 12’si vakıf üniversitesini temsilen olmak üzere toplam 27 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Yüksel Kavak, günümüzde yükseköğrenimde hızla artan büyüme ve gelişmenin üniversiteler arasında rekabeti artırdığı ve eğitimde kalite güvence sisteminin üniversitelerin en önemli gücü olacağına dikkat çekerek önümüzdeki yıllarda sağlık alanındaki eğitim reformlarının yaygınlaşacağını ifade etti .

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ise, Ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Sağlık Bilimleri fakülteleri sayısının son 5 yılda hızla artması nedeniyle, Fakültelerde alt yapı, eğitim, akademik kadro, mezun profili gibi sorunların da artış gösterdiğini belirterek; fakülteler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve sağlık bilimleri alanındaki politikaların daha verimli geliştirilebilmesi amacıyla ortak bir platforma ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Toplantıda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin Sağlık Bilimleri fakülte dekanlarından oluşan, ‘’Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi’’nin oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi. Toplantının devam eden bölümünde Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyinin Yürütme Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı. Toplantı bir sonraki toplantının yeri ve gündeminin belirlenmesi ile sona erdi.

Altyapı Komisyonu

No İsim Görev Üniversite Bölüm Mail
1 Prof.Dr.Mehtap Malkoç Başkan Doğu Akdeniz FTR mehtap.malkoc@emu.edu.tr
2 Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl (Raportör) Üye Hacettepe Beslenme mkizil@hacettepe.edu.tr
3 Prof.Dr.Hülya Erbağcı Asıl Üye Zirve Tıp hulyaerbagci@gmail.com

hülya.erbagci@zirve.edu.tr
4 | Doç. Dr. Ükke Karabacak | Üye | Acıbadem | Hemşirelik | ukke.karabacak@acibadem.edu.tr
5 | Prof.Dr.Ruhi Selçuk Tabak | Üye | Lefke Avrupa | Halk Sağlığı | rtabak@eul.edu.tr
6 | Prof. Dr.Handan Tüzün | Üye | Doğu Akdeniz | FTR | handan.tuzun@gmail.com
7 | Doç.Dr.Hülya Gökmen Özel | Üye | Hacettepe | Beslenme | hgokmen@hacettepe.edu.tr
8 | Prof.Dr.Hülya KAYIHAN | Üye | Hacettepe | Ergoterapi | hkayihan@hacettepe.edu.tr
9 | Yrd.Doç. Dr. Ayşen KÖSE | Üye | Hacettepe | Dil ve Konuşma Terapisi | aysenkose@yahoo.com
10 | Prof.Dr. Pınar BAYHAN | Üye | Hacettepe | Çocuk Gelişimi | pinars@hacettepe.edu.tr
pinarsan2002@yahoo.com
11 | Öğr.Gör. Berrak Yiğit | Üye | Medipol | Protez Ortez |
byigit@medipol.edu.tr
12 | Öğr.Gör. Nur Feyzal Kesen | Üye | Selçuk | Sosyal Hizmet | nurfeyzal@gmail.com
13 | Prof.Dr. Mukadder Mollaoğlu | Üye | Cumhuriyet | Hemşirelik | mollaoglumukadder@gmail.com
14 | Doç.Dr.Musa Özata | Üye | Selçuk | Sağlık Yönetimi | musaozata@gmail.com

Araştırma-Geliştirme ve Yayım Komisyonu

No İsim Görev Üniversite Bölüm Mail
1 Prof. Dr. M. Gülden Polat Başkan Marmara FTR gpolat@marmara.edu.tr
2 Prof. Dr. Sevinç Yücecan Asıl Üye Yakın Doğu Beslenme ve Diyetetik seviyu@gmail.com
3 Prof. Dr. Hülya Harutoğlu Asıl Üye Biruni FTR hizhulya@gmail.com
4 Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı Üye (Raportör) Hacettepe Dil ve Konuşma Bozuklukları mavis@hacettepe.edu.tr
5 Prof. Dr. Songül Aksoy Üye Hacettepe Odyoloji songulaksoy@hotmail.com
6 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kılınç Üye Hacettepe FTR muhammed.kilinc@hacettepe.edu.tr
7 Prof.Dr. Gonca Bumin Üye Hacettepe Ergoterapi gbumin@hacettepe.edu.tr
8 Doç.Dr. Handan Zincir Üye Erciyes Hemşirelik hzincir@erciyes.edu.tr
9 Yrd. Doç.Dr. Serap Daşbaş Üye Selçuk Sosyal Hizmet serapdasbas@selcuk.edu.tr
10 Yrd.Doç.Dr. İlkşan Demirbüken Üye Marmara FTR İlksan_d@hotmail.com
11 Prof. Dr. Ramazan Erdem Üye Süleyman Demirel Sağlık Yönetimi raerdem@yahoo.com
12 Doç. Dr. Özgür Uğurluoğlu Üye Hacettepe Sağlık Yönetimi ougurlu@hacettepe.edu.tr
13 Prof. Dr. İlkim Karakaya Üye Muğla Sıtkı Koçman FTR ikarakaya@mu.edu.tr
14 Prof.Dr.Fatih Demirci Üye Anadolu Eczacılık fdemirci@anadolu.edu.tr
15 Doç. Dr. Arzu Güçlü Gündüz Üye Gazi FTR arzuguclu@hotmail.com
16 Yrd. Doç. Dr. Emine Ela Küçük Üye Giresun Hemşirelik emine.kucuk@giresun.edu.tr

Eğitim Komisyonu

No İsim Görev Üniversite Bölüm Mail
1 Prof.Dr.Sultan Taşcı Başkan Erciyes Hemşirelik sultant@erciyes.edu.tr
2 Prof.Dr.Nevin Şanlıer Asıl Üye Gazi Beslenme nevintekgul@gmail.com
3 Prof.Dr.Sibel Aksu Yıldırım Asıl Üye Hacettepe FTR sibelaksu@yahoo.com
4 Prof.Dr.Nimet Ovayolu Üye Gaziantep Hemşirelik ovayolu@gantep.edu.tr
5 Doç.Dr.Özcan Doğan Üye Hacettepe Çocuk Gelişimi ozcdogan@hacettepe.edu.tr
6 Prof.Dr. Nilgül Metin Çocuk Gelişimi ÇEP grubu Başkanı Hacettepe Çocuk Gelişimi enmetin@gmail.com
7 Doç.Dr.Ayla Akkaş Gürsoy Üye KTÜ Hemşirelik aylagursoy68@gmail.com
8 Doç.Dr.Derya Özer Kaya Üye İzmir Katip Çelebi FTR deryaozer2000@yahoo.com
9 Prof.Dr.Nezih Dağdeviren Üye (Raportör) Trakya Tıp/Beslenme drdagdeviren@gmail.com
10 Prof.Dr. Seyhun Topbaş Dil ve Konuşma Terapisi ÇEP Grubu Başkanı İstanbul Medipol Dil ve Konuşma Terapisi sstopbas@medipol.edu.tr
11 Prof.Dr.Mehveş Tarım Üye Marmara Tıp/Sağlık Yönetimi mtarim@marmara.edu.tr
12 Prof.Dr.Yavuz Özoran Üye Avrasya Tıp ozoran.y@gmail.com
13 Doç.Dr.Nefise Bahçecik Üye Marmara Hemşirelik anbahcecik@gmail.com
14 Yrd.Doç.Dr. Hatice Şen Üye Gediz Hemşirelik hatice.sen@gediz.edu.tr
15 Prof.Dr.Ayşe Karaduman FTR ÇEP grubu Başkanı Üye Hacettepe FTR aykaradu@hacettepe.edu.tr
16 Prof.Dr.Tanju Besler Beslenme ÇEP Grubu Başkanı Üye Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme tanjubesler@gmail.com
17 Doç.Dr.Barış Öztürk Üye Biruni Beslenme dytbaris@gmail.com
18 Doç.Dr.Gamze Akbulut Üye Gazi Beslenme gakbulut@gazi.edu.tr
19 Prof.Dr.Sıdıka Kaya Üye Hacettepe Sağlık Yönetimi sdkaya@hacettepe.edu.tr
20 Prof.Dr. Hacer Narcı Üye Medipol Sağlık Yönetimi hnarci@medipol.edu.tr
21 Prof.Dr. Veli Duyan Sosyal Hizmet ÇEP grubu Başkanı Ankara Sosyal Hizmet duyanveli@yahoo.com
22 Prof.Dr. Gonca Selnaroğlu Odyoloji ÇEP grubu Başkanı Hacettepe Odyoloji gsennar@yahoo.com
23 Prof.Dr. Hülya Kayıhan Ergoterapi ÇEP grubu Başkanı Hacettepe Ergoterapi hkayihan@hacettepe.edu.tr
24 Doç.Dr. Gülümser Dolgun Ebelik ÇEP Koordinatörü İstanbul Ebelik gulumser6@hotmail.com
25 Prof.Dr. Şahin Kavuncubaşı Sağlık Yönetimi ÇEP Grubu Başkanı Başkent Sağlık Yönetimi sahin@baskent.edu.tr

Stratejik Plan

SABDEK ALT YAPI KOMİSYONU 25.06.2015 TARİHLİ ÇALIŞMA RAPORU VE STRATEJİK PLAN

SABDEK ARGE YAYIM KOMİSYONU 25.06.2015 TARİHLİ ÇALIŞMA RAPORU VE STRATEJİK PLAN

SABDEK EĞİTİM KOMİSYONU 25.06.2015 TARİHLİ ÇALIŞMA RAPORU VE STRATEJİK PLAN

SABDEK İSTİHDAM KOMİSYONU 25.06.2015 TARİHLİ ÇALIŞMA RAPORU VE STRATEJİK PLAN

Tarihçe

Ülkemizde ve KKTC’’de Sağlık Bilimleri Fakülteleri sayısının son yıllarda hızla artması, fakültelerde alt yapı, eğitim, akademik kadro, mezun profili gibi sorunları gündeme getirmiştir. 27 Mart 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen değerlendirme toplantısında; Fakülteler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve sağlık bilimleri alanındaki politikaların daha verimli geliştirilebilmesi amacıyla ortak bir platforma ihtiyaç duyulduğu paylaşılmış ve Türkiye ve KKTC’den 27 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanının öncülüğünde “Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlar Konseyi” (SABDEK) kurulmuştur. Aynı toplantıda, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlarından oluşan 7 kişilik SABDEK Yürütme Kurulu ve sekreteryası da oluşturulmuştur.

Yönerge

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ (SABDEK) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 (1) Bu Yönerge’nin amacı, Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin (SABDEK) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 (1) Bu Yönerge, Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 (1) Bu Yönerge’de geçen;

Alt Çalışma Birimi: Çalışma Komisyonlarına bağlı olarak çalışan alt çalışma birimlerini,
Fakülte: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakülteleri’ni,
Çalışma Komisyonları: Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) Yürütme Kurulu’nca belirlenen çalışma komisyonlarını,
Konsey: Türkiye ve KKTC’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SABDEK)’ni,
Konsey Başkanı: SABDEK Başkanı’nı,
Sekreter: SABDEK Yürütme Kurulu sekreterini,
Yürütme Kurulu: SABDEK Yürütme Kurulu’nu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Oluşumu, Faaliyet Alanları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ve Çalışma Esasları

Faaliyet Alanları

Madde 4 (1) Konseyin faaliyet alanları şunlardır:

a)Fakültelerin sorunlarını, bilimsel veriler ve ürünler çerçevesinde değerlendirmek,
b)Fakültelerin eğitim-öğretim, araştırma/yayım ve topluma hizmete yönelik faaliyetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesine katkıda bulunmak, sağlık bilimleri alanında verilen eğitimin Türkiye’deki gelişimini teşvik etmek,
c)Eğitim (akreditasyon, dernekleşme vb), altyapı (akademik, fiziksel, asgari standartlar vb), istihdam ve araştırma-yayın ile ilgili konularda bilimsel zeminde politikalar üretmek ve/veya gerçekleştirilmesi yönünde gerekli girişimlerde bulunmak,
d)Değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının idari–hukuki ve eğitimsel altyapısını oluşturmak; bu amaçla kurulacak kurum/kuruluş ve kurulların faaliyetlerini desteklemek ve izlemek,
e) İlgili toplantılarını ve ilgili kurul toplantıları ile konu ile ilgili çeşitli çalışmaları izlemek, strateji geliştirmektir.

Konsey ve Organları

Madde 5 (1) Konsey, Türkiye ve KKTC’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan Fakülte Dekanları’ndan oluşur.

(2) Konsey’de Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Çalışma Grupları ve Alt Çalışma Birimleri yer alır.

Genel Kurul

Madde 6 (1) Genel Kurul, Fakülte Dekanları’ndan oluşur. Konsey Yürütme Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanır.

(2) Genel Kurul’da alınan kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Konsey Başkanı’nın oyu yönünde karar alınır.

(3) Genel Kurul’a ilgili Dekan’ın katılamaması halinde Dekan Yardımcısı veya Dekan’ın görevlendirdiği Temsilcisi oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) Üyelerden birinin Dekanlık süresinin bitmesi durumunda yeni Dekan doğal üye olarak Genel Kurul üyeliğine devam eder.

(5) Konsey’in en üst karar organı Genel Kurul’dur.

Yürütme Kurulu

Madde 7 (1) Dekanlar Konseyi kendi üyeleri arasından bir Yürütme Kurulu seçer. Yürütme Kurulu yedi asıl üyeden oluşur. Yürütme Kurulu üyeleri Konsey tarafından üç yıllık süre için seçilir.

(2) Yürütme Kurulu üyeleri kendi aralarından bir üyeyi Başkan olarak seçer. Yürütme Kurulu Başkanı, Konsey toplantılarına başkanlık eder. Başkan Konsey’in ve Yürütme Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını sağlar.

(3) Üyelerden birinin Dekanlık süresinin bitmesi durumunda yeni Dekan doğal üye olarak Genel Kurul üyeliğine devam eder.

(4) Konsey üyelik statülerinin ortadan kalkması durumunda, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yeni üyeler seçilir. Yeni üye seçimi tamamlanıncaya kadar Yürütme Kurulu eski üyeleri görevlerine devam ederler. Süre bitiminde oluşturulacak yeni Yürütme Kurulu’nda önceki başkan ile bir üye yeni kurulun doğal üyesi olarak göreve devam eder.

Yürütme Kurulu’nun Görevleri

Madde 8 (1) Yürütme Kurulu, Konsey’in aldığı kararları uygulamaya geçirir ve Konsey gündemini oluşturur.

(2) Gereksinim duyulan konularda üyelerinden ya da uygun göreceği kişilerden Çalışma Komisyonları ve Alt Çalışma Birimleri oluşturur, bu grupların görev tanımlarını belirler ve faaliyetlerini izler.

(3) Konsey çalışmalarında eşgüdümü temin eder.

Toplantı Süreleri

Madde 9 (1) Konsey üyeleri yılda en az iki kez, bir önceki toplantıda belirlenen yer ve zamanda toplanır. Ayrıca Konsey, üyelerinin üçte birinin ve/veya Yürütme Kurulu’nun isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Çalışma Süreleri

Madde 10 (1) Konsey gündemi, Konsey toplantılarından on beş gün öncesine kadar üyelerden gelen öneriler ve Çalışma Komisyonları’nın sunacağı raporlar göz önüne alınarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Konsey toplantılarında alınan kararlar Sekreter tarafından yazılı hale getirilir ve üyelere iletilir.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 11 (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan durumlarda Konsey Yürütme Kurulu karar organı olup ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlülük

Madde 12 (1) Bu Yönerge hükümleri, Yönerge’nin Konsey Genel Kurulu’nda kabulü sonrasında yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 (1) Bu Yönerge hükümlerini Konsey Başkanı yürütür.

Yürütme Kurulu Üyeleri

İletişim

SABDEK Başkanı
Prof. Dr. Sultan TAŞCI
Tel No: 0352 207 66 66 / 28500
mail: sultant@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Mine Gülden POLAT
Tel No: 0216 330 20 70
mail: sbf@marmara.edu.tr

Sunumlar

Çekirdek Eğitim Programının Müfredata Entegre Edilmesi, Prof. Dr. Sultan TAŞCI

Program Amaçları, Yeterlilikleri ve Asgari Ölçütlerin Belirlenmesi Çalışmaları, 31 Mart 2018, Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ

Kalite calismalari, 27-28 Nisan 2016 , Prof.Dr.Sibek Aksu Yıldırım

27 Mart 2015, Dekanlar Toplantısı- Prof.Dr. Sibel Aksu Yıldırım’ın Sunumu

27 Mart 2015, Dekanlar Toplantısı- Sağlık Bilimleri Fakülteleşme Süreci – Prof.Dr.Mine Gülden Polat’ın Sunumu

29-30 Haziran 2015,2. SABDEK Toplantısı Sunumu

5-6 Kasım 2015, 3.SABDEK Toplantısı, Açılış sunumu, Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım

5-6 Kasım 2015, 3. SABDEK Toplantısı, Alt Yapı Komisyonu Anket Raporu, Prof.Dr. Mehtap Malkoç

5-6 Kasım 2015, 3. SABDEK Toplantısı, Araştırma-Geliştirme ve Yayım Komisyonu Raporu

5-6 Kasım 2015, 3. SABDEK Toplantısı, Eğitim Komisyonu Raporu, Prof.Dr. Sultan Taşcı

5-6 Kasım 2015, 3. SABDEK Toplantısı, İstihdam Komisyonu Sunumu

Üyeler

Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT​

ÜYELER Üniversitesi Prof
1 Acıbadem Üniversitesi Prof. Dr. Zeynep GÜVEN
2 Adnan Menderes Üniversitesi Prof. Dr. Ferda AKAR
3 Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Dilek AK
4 Akdeniz Üniversitesi (Kumluca) Prof. Dr. Selma ÖNCEL
5 Aksaray Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim ÖRÜN
6 Amasya Üniversitesi Prof.Dr. Arzu CANSARAN
7 Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Neriman ARAL
8 Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Mağfiret KAŞIKCI
9 Atılım Üniversitesi Prof. Dr. Nedret KILIÇ
10 Artvin Çoruh Üniversitesi Prof. Dr. Ali ÜREN
11 Avrasya Üniversitesi Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN
12 Bahçeşehir Üniversitesi Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN
13 Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI
14 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
15 Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK
16 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet BELCE
17 Bilgi Üniversitesi Prof. Dr. Ali DEMİRCİ
18 Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. İskender DEMİRKOL
19 Biruni Üniversitesi Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ
20 Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Sevim ÇELİK
21 Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Ali Ahmet KİLİMCİOĞLU
22 Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN
23 Çankırı Karatekin Üniversitesi Prof. Dr. Tülay KONTAŞ AŞKAR
24 Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Sait POLAT
25 Doğu Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ
26 Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Osman YILMAZ
27 Düzce Üniversitesi Prof. Dr. Şerif DEMİR
28 Ege Üniversitesi Prof. Dr. Melek Gülsün ÖZENTÜRK
29 Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Sultan TAŞCI
30 Erzincan Üniversitesi Prof. Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR
31 Erzurum Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bayram ŞAHİN
32 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Ferruh YÜCEL
33 Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet YALNIZ
34 Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa İLHAN
35 Gaziantep Üniversitesi Prof. Dr. Kıvanç GÜNGÖR
36 Giresun Üniversitesi Prof. Dr. Enver SARI
37 Girne Amerikan Üniversitesi Prof. Dr. Tülin BODAMYALI
38 Girne Üniversitesi Prof. Dr. Samiye METE
39 Gümüşhane Üniversitesi Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK
40 Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Fatma Gül ŞENER
41 Harran Üniversitesi Prof. Dr. Zehra YILMAZ
42 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Prof. Dr. Ayla YAVA
43 İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Birgül CUMURCU
44 İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet AKGÜL
45 İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet GÜRTEKİN
46 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Prof. Dr. Hasan USLU
47 İstanbul Gedik Üniversitesi Prof. Dr. Dilara ÖZER
48 İstanbul Kent Üniversitesi
49 İstanbul Kültür Üniversitesi Prof. Dr. Erhan GÜZEL
50 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Ayşe Okanlı
51 İstanbul Sabahattin Zaim Üniver. Prof. Dr. Kadir CANATAN
52 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Prof. Dr. Hakkı Cüneyt ULUTİN
53 İstinye Üniversitesi Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU
54 İzmir Ekonomi Üniversitesi Prof. Dr. Hakan ABACIOĞLU
55 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR
56 Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Engin KILIÇ
57 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniver. Prof. Dr. Ali ŞAHİN
58 Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL
59 Prof. Dr. Mehmet TOPAL
60 Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Yurdagül ERDEM
61 Lefke Avrupa Üniversitesi Prof. Dr. Ruhi Selçuk TABAK
62 Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Mine Gülden POLAT
63 Medipol Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan KUNTER
64 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Prof.Dr.Özcan ÖZGEL
65 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Prof. Dr. Kılıçhan BAYAR
66 Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. İsmihan İlknur UYSAL
67 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Prof. Dr. Neriman İNANÇ
68 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Nermin KILIÇ
69 Ordu Üniversitesi Prof. Dr. Niyazi TAŞCI
70 Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN
71 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Saadet YAZICI
72 Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Sevin ALTINKAYNAK
73 Sanko Üniversitesi Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU
74 Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ
75 Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Cem ÇETİN
76 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Prof. Dr. Hacı Ömer ATEŞ
77 Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Okan ÇALIYURT
78 Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Berrin TUNCA
79 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Prof. Dr. Feray GÖKDOĞAN
80 Üsküdar Üniversitesi Prof. Dr. Haydar SUR
81 Yakın Doğu Üniversitesi Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN
82 Yeditepe Üniversitesi Prof. Dr. B. Serdar ÖZTEZCAN
83 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT
84 Yüksek İhtisas Üniversitesi Prof. Dr. Emel KOPTAGEL