Kas 24

7.SABDEK toplantısı Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde 17-18 Kasım tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

7.SABDEK Genel Kurul Toplantısı, Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemalettin Salonu’nda düzenlenen bir müzik dinletisi eşliğinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gül Şener, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu açılış konuşmasında; Sağlık Bilimleri Fakülteleri sayılarındaki son yıllardaki fakülte, kontenjan ve öğrenci sayılarını vererek büyümedeki artışa dikkat çekmiş, SABDEK’in temel amacının hacimsel artışa karşılık niteliğin arttırılarak, eğitimin, mezunların ve sağlık bilimleri çıktılarının tamamen kalite odaklı gelişimiyle ilgili çalışmalarına sahip çıkılması olduğunu ifade etmiştir. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan konuşmasında; SABDEK’e ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, toplantıdan çıkan sonuçların Yükseköğretim Kurulu’na sunulmasının sağlıklı olacağını düşündüğünü ifade etmiştir. SABDEK Yürütme Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül Şener açılış konuşmasında; SABDEK kurulduğundan beri gerçekleştirdikleri çalışmalardan söz ederek önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmaları açıklamış, toplantıdan ortaya çıkacak sonuçların da Yükseköğretim Kurulu’na sunulacağını ifade etmiştir. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ev sahipliklerinde 7.’si gerçekleştirilen SABDEK Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin olarak, toplantı boyunca elde edilecek sonuçlar, tartışmalar ve oluşturulan çıktıların sağlık sistemine her zaman olduğu gibi bugün de katkı sağlayacağına inandığını, iki gün sürecek çalışmalarda da Gazi Üniversitesi olarak sıcak ortamı olan bir misafirperverlik sunmaya gayret edeceklerini, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtmiştir.

7.SABDEK toplantısının öğleden sonraki oturumuna katılan Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmasında; yeni yükseköğretim sistemi yaklaşımlarından bahsederek, misyon farklılaşması, ihtisaslaşma, rekabet odaklı olma ve kurumsal özerklik ile araştırma üniversitelerinin amaçları konularında açıklamalarda bulunmuştur. Öğleden sonraki aynı oturumda konuşma yapan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da konuşmasında;  yükseköğretimde alanındaki kalite çalışmalarındaki güncel gelişmelere ilişkin bilgi vermiştir.

7.SABDEK Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci gününe YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan katılmış ve halen YÖK’de sağlık bilimleri alanında sürdürülen denklik çalışmaları, yeni oluşturulan yönerge ve uygulama çalışmaları hakkında bilgi vermiştir.

Toplantıda Sağlık Bilimlerinde Denklik, Yönergeler ve Uygulama Süreçleri, Yükseköğretim Alanında Güncel Gelişmeler, Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Öz değerlendirme Süreci, Sağlık Bilimleri Araştırmalarında Etik ve Hukuk Uygulamaları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Güncel Sorunlar konulu 5 farklı konuda oturum düzenlenmiş, bu oturumlarda öğretim üyeleri sunumlar yapmışlardır. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakülteleri içerisindeki bölümlerin akreditasyonu için kurulan ve halen YÖK’e başvurusunun sonuçlandırılmasını bekleyen Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) ve çalışmaları hakkında da Dernek Başkanı Doç. Dr. Özlem Ülger tarafından bilgi paylaşımı yapılmıştır. 7.  SABDEK Genel Kurul Toplantısı’na 54 dekan ve 12 dekan yardımcısının katılımı ile 66 fakülte düzeyinde temsiliyet olmuş, diğer katılımcılar ile birlikte toplamda 96 kişi katılımı sağlanmıştır.

SABDEK üyelerini oluşturan dekanların katılımı ile toplantının ikinci gününde gerçekleştirilen Genel Kurul’da, SABDEK Dönem Başkanı Prof. Dr. Gül Şener tarafından SABDEK tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen önemli çalışmaların kısa bir özeti aktarılmış, genel sorunlar tartışılmış, öneriler alınmış, nihayetinde de kurulacak bir komisyon aracılığı ile YÖK’e 100/2000 yeni doktora burs alanları önerilmesi ve 8. SABDEK toplantısının 2018 yılında Mart ayı sonunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına oylanarak karar verilmiştir.

 

Kas 04

7. SABDEK Toplantısı Duyurusu

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi’nin 7. toplantısı  17-18 Kasım 2017 tarihinde Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenecektir. Toplantı programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

7. SABDEK TOPLANTI PROGRAMI

Eyl 26

2017 ÖSYS KONTENJAN KILAVUZUNA GÖRE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ VE KAPSAMLARINDAKİ BÖLÜMLER

SaglikBilimleriFakulteleri.ve.Bolumleri-18.08.2017

Nis 24

6. SABDEK toplantısı Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

6. SABDEK Dekanlar Konseyi toplantısı Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatih Demirci, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gül Şener, SABDEK Onursal Başkanı Prof.Dr. Sibel Aksu Yıldırım ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, konuşmasında SABDEK’e ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, bu tür oluşumların tıp ve sağlık alanlarında daha oturmuş kararların ortaya çıkması açısından önem taşıdığını, özellikle vakıf üniversitelerinin sayılarındaki artışa bağlı olarak anabilim allarının sayısında da artış gözlemlendiğini; bu kuruluşların bu tür sivil kurumlar tarafından olgunlaştırılması gerektiğini ve bu tür komisyonlardan çıkan sonuçların da Yükseköğretim Kuruluna sunulmasının daha sağlıklı olacağını düşündüğünü ifade etmiştir.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Fatih Demirci’de ev sahipliklerinde 6’ncısı gerçekleştirilen SABDEK’e ilişkin olarak, Çalıştay boyunca elde edilecek sonuçlar, tartışmalar ve oluşturulan çıktıların sağlık sistemine her zaman olduğu gibi bugün de katkı sağlayacağına inandığını; iki gün sürecek çalışmalarda da Anadolu Üniversitesi olarak sıcak bir ortam ve güzel bir misafirperverlik sunmaya gayret edeceklerini, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtmiştir. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin üniversitelerde giderek yaygınlaştığına ve sayısal olarak da artmaya devam ettiğine değinen SABDEK Onursal Başkanı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ise, açış konuşmasında son 5 yılda sadece fakülte sayısının değil, kontenjan ve öğrenci sayılarının da giderek arttığını; hacimsel büyümenin iyi görülse de bu büyümeyle birlikte sorunların da giderek arttığını, SABDEK temel amacının bu hacimsel artışa karşılık niteliğin arttırılarak, eğitimin, mezunların ve sağlık bilimleri çıktılarının tamamen kalite odaklı gelişimiyle ilgili çalışmalarına sahip çıkılması olduğunu ifade etmiştir. SABDEK’in kuruluşu ve geldikleri nokta hakkında katılımcıları bilgilendiren SABDEK Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül Şener, açılış konuşmasında gerçekleştirdikleri çalışmalar için harcanan emeklerden söz ederek önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmaları açıklamış, yapılacak Çalıştaydan ortaya çıkacak sonuçların da Yükseköğretim Kurulu’na sunulacağının altını çizmiştir.
SABDEK Toplantısının ilk oturumunda Açıköğretim Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Güney tarafından Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemi ve uzaktan eğitim olanakları 40’dan fazla devlet ve vakıf üniversitesinden katılan dekan ve yardımcıları ile birlikte yaklaşık 90 sağlık bilimleri mensubuna tanıtılmıştır.
İki gün süren yoğun toplantının ikinci gününde yapılan Çalıştay, sağlık bilimleri alandaki güncel değerlendirmeler, eğitim-öğretim, uygulamaları ve özellikle mesleki ders uygulamaları ve stajlar konusunda gerçekleştirmiştir. Çalıştayın ikinci gününe YÖK Başkan Vekili Sayın Prof.Dr.Safa Kapıcıoğlu ile Afyon Kocatepe Rektörü ve ÜAK Tıp ve Sağlık Konseyi Başkanı Prof.Dr. Mustafa Solak katılmış; Çalıştay gündem konusu olarak belirlenmiş olan mesleki uygulama dersleri konusunda ki açıklamaları ile konseye önemli katkı sağlamışlardır.
Toplantı kapsamında; alana özel hazırlanan ÇEP, alanlara özgü hazırlanan asgari ölçütler, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de katılan toplam dekan ve dekan vekilleri tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca, toplantı kapsamında Sağlık Bilimleri Akreditasyon Derneği’nin (SABAK) çalışmalarını içeren bir sunum da gerçekleştirilmiştir. 7. SABDEK toplantısının 17-18 Kasım 2017 tarihinde Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verilmiştir.
Çalıştayın sosyal programı Cumartesi öğleden sonra Yunus Emre Kampüsü’ndeki Çibörek ikramının akabinde, Anadolu Üniversitesi 4. Kampüsü olan Türk Dünyası ve Sazova Bilim ve Kültür Parkı ziyareti ile tamamlanmıştır.

Nis 22

Sağlık Bilimlerinde Mesleki Uygulama Çalıştayı Sonuç Raporu Sunumu

ÇALIŞTAY RAPORU SUNUMU Prof.Dr. Sibel Aksu Yıldırım

Nis 22

SAĞLIK BİLİMLERİNDE MESLEKİ UYGULAMA ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

SABDEK ÇALIŞTAY RAPORU 22042017

Nis 18

10. Yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Kongresi Duyurusu

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ nin 10. açılış yılı dolayısı ile düzenlenen “10. Yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi” kongrenin açılışına katılımınızdan onur duyarız.

Kongre Davetiyesi

Kongre Programı

Mar 24

6. SABDEK Toplantı Duyurusu

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi’nin 6. toplantısı Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir’de düzenlenecektir.
21-22 Nisan 2017’de düzenlenecek toplantının programına yandaki linkten ulaşabilirsiniz… 6. SABDEK Programı
sabdek

Eyl 27

5. SABDEK Toplantısı Duyurusu

asdasda

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi’nin 5. toplantısı  21-22 Ekim 2016 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Gazimağusa’da düzenlenecektir. Davet mektubu ve toplantı programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

5.SABDEK Toplantısı Genel Davet Yazısı

Mar 19

II. ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

SBK Kongre 2016 AFIS

Eski yazılar «